miércoles, abril 23, 2008

Contra la pared, de Fatih Akin

Contra a parede é unha historia desgarradora sobre as tráxicas consecuencias da vida nas comunidades pechadas e ultraconservadoras. A procura desesperada da liberdade son para Cahit e Sibel o camiño máis directo á morte mais a insoportable necesidade de amor fai que a escolla da autodestrucción sexa a máis placenteira. A historia desenlvólvese no contexto da sociedade turco-alemá, envelenada polo peso das máis crueis tradicións. A omnipresenza da familia e o desprezo cara a muller fan insoportable a vida dos membros destas tribos nas que só se pode vivir rexeitando de contino as cada vez máis escasas oportunidades de fuxida que se presentan. Aquí está a forza de Cait e Sibel, eles non viven de costas á vida, pola contra, mantéñenlle a ollada sabendo que a vida vai rematar con eles. Birol Ünel e Sibel Kekilli, teñen ademais a forza dos actores que non interpretan, simplemente semellan os elixidos pola cámara de Fatih Akin para amosar sen pudor as súas vidas. Que a disfrutedes polo menos tanto coma min.
Máis información: Artigo El País Del amor, el mal y la muerte

VERSIÓN EN CASTELÁN: Contra la pared es una historia desgarradora sobre las trágicas consecuencias de la vida en las comunidades cerradas y ultraconservadoras. La búsqueda desesperada de la libertade son para Cahit e Sibel el camino más directo hacia la muerte pero la insoportable necesidad de amor hace que su elección por la autodestrucción sea la más placentera. La historia se desarrolla en el contexto de sociedade turco-alemana, envenenada por el peso de las tradiciones más crueles. La omnipresencia de la familia y el desprecio hacia la mujer hacen insoportable la vida de miembros de estas tribus en las que sólo es posible vivir rechazando continuamente las cada vez más escasas oportunidades de huida que se presentan. Aquí está la fuerza de Cait e Sibel. En que no viven de espaldas a la, al contrario, le sostienen la mirada sabiendo que la vida va a acabar con ellos. Birol Ünel y Sibel Kekilli, tienen ademas la fueza de los actores que non interpretan, simplemente parecen escogidos por la cámara de Fatih Akin para mostrarnos sen pudor súas vidas.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

hola!

como admirador que soy de fatih akin, no me queda más remedio que recomendar también "al otro lado", que es menos violenta que la que comentas, pero también da para la reflexión.

y si hay alguien melómano -como yo- por ahí, "crossing the bridge" es una auténtica joya...

un saludo,

Ana Bande dijo...

Gracias Paul, quedan anotadas.