lunes, abril 28, 2008

Ousmane Sembène

Moolaadé, significa protección. Ven ser algo así como o deber de asilo ou asistencia nas nosas sociedades. Neste relato, o mooladé é recurso de Colle Ardo, unha muller do poboado para evitar que corten ás nenas. Malia ter lido moito sobre esta cruel práctica de tallar o clítoris das mulleres en determinadas "culturas" (o termo "ablación" non semella moi acaído, non estamos a falar de prácticas cirúrxicas mais sí de procedementos cutres e rudimentarios de tortura que rematan milleiros de veces coa morte das nenas) non acabamos de comprender. Para moitos, este fenómeno é una proba máis do atraso e subdesenvolvemento dos pobos e unha excusa magnífica para consolidar outra vez máis o mito da necesidade de impoñer o noso sistema. Ao mellor é que temos esquecido de máis e non queremos lembrar esoutras prácticas tan curiosas que aínda poden contar moitas nais, como a de furar o camisón para facilitar unha penetración que non era en ningún caso un acto de amor, senón de posesión e absoluto dominio do home, da tradición, das falsas crenzas, dos escapularios, das cruces e en resumen, de tódalas institucións ao servizo do poder, sempre do seu xénero e sempre violento. A película de Sembène non ten que recurrir a ningún tipo de efectismo, a súa cámara pasea sen facer ruido por un poboado no que hai unha muller disposta a mudar o mundo. Colle Ardo decide protexer ás nenas contra o sinistro exército de "purificadoras" que veñen buscarlas para cortalas. A rebeldía desta muller desencadena unha revolución no poboado na que aparecen tamen esoutras prohibicións que sempre van parellas ao asoballamento. Esa pila de radios que os homes mandan queimar na praza é o simbolo desoutar extirpación tan efectiva, a do coñecemento. Magnífica película.

Do mesmo Sembène, a nosa editorial preferida ven de publicar a súa obra O xiro postal.VERSIÓN EN CASTELÁN: Moolaadé, significa protección. Algo así como el deber de asilo o asistencia en nuestras sociedades. En este relato, el mooladé es el recurso de Colle Ardo, una mujer del poblado, para evitar que corten a las niñas. A pesar de haber leído mucho sobre esta cruel práctica de cortar el clítoris de las mujeres en determinadas "culturas" (el término "ablación" no parece muy acertado pues no estamos hablando de prácticas quirúrgicas sino de procedimentos cutres y rudimentarios de tortura que acaban miles de veces con la muerte de las niñas) no acabamos de comprender. Para muchos, este fenómeno es una prueba más del atraso y subdesarrollo de los pueblos que lo practicas y una excusa magnífica para consolidar otra vez más el mito de la necesidad de imponer nuestro sistema. Quizás hemos olvidado esas prácticas tan curiosas que aún pueden contar muchas madres, como la de agujerear el camisón para facilitar una penetración que no era en ningún caso un acto de amor, sinó de posesión y absoluto dominio del hombre, de la tradición, de las falsas creencias, de los escapularios, cruces y en resumen de todas las instituciones al servicio del poder, siempre de su género y siempre violento. La película de Sembène no tiene que recurrir a ningún tipo de efectismo, su cámara pasea sin hacer ruido por un poblado en el que hay una mujer dispuesta a cambiar el mundo. Colle Ardo decide proteger a las niñas contra el siniestro ejército de las "purificadoras" que vienen a buscarlas para cortalas. La rebeldía de esta mujer desencadena una revolución en el poblado en la que aparecen también otras prohibiciones que siempre van unidas a la opresión. Esa pila de radios que los hombres mandan quemar en la plaza es todo un simbolo de otra extirpación, la del conocimiento, tan efectiva.

...grazas polas flores.......esta xoia é só para ti "mon amour"...

viernes, abril 25, 2008

Flores

Dan bo tempo para a fin de semana así que imos de campo recoller flores exóticas. Disfrutade do tempo de lecer e da caloriña.


Juan Higalgo. La Barroca triste y la Barroca alegre. 1969.Robert Mapplethorpe. Jack in the Pulpit, 1988

miércoles, abril 23, 2008

Contra la pared, de Fatih Akin

Contra a parede é unha historia desgarradora sobre as tráxicas consecuencias da vida nas comunidades pechadas e ultraconservadoras. A procura desesperada da liberdade son para Cahit e Sibel o camiño máis directo á morte mais a insoportable necesidade de amor fai que a escolla da autodestrucción sexa a máis placenteira. A historia desenlvólvese no contexto da sociedade turco-alemá, envelenada polo peso das máis crueis tradicións. A omnipresenza da familia e o desprezo cara a muller fan insoportable a vida dos membros destas tribos nas que só se pode vivir rexeitando de contino as cada vez máis escasas oportunidades de fuxida que se presentan. Aquí está a forza de Cait e Sibel, eles non viven de costas á vida, pola contra, mantéñenlle a ollada sabendo que a vida vai rematar con eles. Birol Ünel e Sibel Kekilli, teñen ademais a forza dos actores que non interpretan, simplemente semellan os elixidos pola cámara de Fatih Akin para amosar sen pudor as súas vidas. Que a disfrutedes polo menos tanto coma min.
Máis información: Artigo El País Del amor, el mal y la muerte

VERSIÓN EN CASTELÁN: Contra la pared es una historia desgarradora sobre las trágicas consecuencias de la vida en las comunidades cerradas y ultraconservadoras. La búsqueda desesperada de la libertade son para Cahit e Sibel el camino más directo hacia la muerte pero la insoportable necesidad de amor hace que su elección por la autodestrucción sea la más placentera. La historia se desarrolla en el contexto de sociedade turco-alemana, envenenada por el peso de las tradiciones más crueles. La omnipresencia de la familia y el desprecio hacia la mujer hacen insoportable la vida de miembros de estas tribus en las que sólo es posible vivir rechazando continuamente las cada vez más escasas oportunidades de huida que se presentan. Aquí está la fuerza de Cait e Sibel. En que no viven de espaldas a la, al contrario, le sostienen la mirada sabiendo que la vida va a acabar con ellos. Birol Ünel y Sibel Kekilli, tienen ademas la fueza de los actores que non interpretan, simplemente parecen escogidos por la cámara de Fatih Akin para mostrarnos sen pudor súas vidas.

martes, abril 22, 2008

Día do libro, aniversario e Sexo Solitario, un placer con libros....

No máis xenuino estilo Vailima, estrela que me guía cando ando na procura de pracer e beleza e para celebrar tamén o DDL corréndonos cara a libraría máis próxima (e o meu aniversario, por certo) aquí vos achego unha lectura que pode resultar ben acaída nestes tempos de represión e infelicidade. Deixemos a risoterapia e os cursos chorras contra o estrés e masturbémonos moito máis, colegas, sós, en parella ou "in company". Déixovos cunhas ilustracións curiosas do libro.jueves, abril 17, 2008

Unhas fotos do O Volter para lembrar aquela República.

1. Fixen esta foto cando xa presentía a desaparición deste recuncho. A seguinte vez que vin o letreiro estaba decorando un bar, hoxendía descoñezo o seu destino.

2. Interior do bar do Tucho "O Volter". Foto publicada co permiso do su autor Manuel-Ángel García Yanes, "Picho".

3. Foto de "O Tucho". [Foto publicada co permiso do su autor Miguel Ánguel R.Yánez "Picho".]
4. Artigo de Alfonso Vázquez-Monxardín publicado na Región do 19 de abril de 1989. Paga a pena premer para ampliar e ler de novo este texto desgraciadamente tan "actual".
"Efectivamente, os tempos cambian. Xa non hai progres. Volveron os piratas
"Eu reclamo hoxe e como último favor para o Volter unha eutanasia activa.
Non podemos permitir que as termitas e os vermes acaben con aquel local
cheo de sentimentos e historia. Piqueta ou dinamita."
[Grazas a Aser por conservar os recortes de prensa e deixarmos publicar]
5. Foto de "O Tucho" pubilcado o 4 de setembro de 1988 no suplemento Domingo de O Faro [De novo grazas a Aser].

Roteiro O Voltaire en Orense, nas Uvas da Solaina. Galicianonosolecer. Ourensanía. Arquivo fotográfico virtual de Marcos Valcárcel.

¡Grazas LULA!


Non só de lamentacións vive o bló, así que celebro hoxe este premio graciosamente concedido pola súa maxestade irreal LuLa ForTune. Con este premio teño moito que celebrar, a saber: ter coñecido e disfrutado da túa compañía, ter "orillado" tan preto de tanto HarveyKeiteliano que anda solto, ter máis de corenta mil visitas, terme reencontrado con amigos e coñecidos aos que xa perdera de vista hai décadas e telo pasado de medo enredada nesta leira virtual. E como hai que pasar a bola, así de socato boto man dos meus imprescindibles últimamente no blogomillo: CanSenDono, Apicultor, Fragmentos da Galaxia e o recén aberto arquivo fotográfico de M.Valcárcel Ourensanía.

VERSIÓN EN CASTELAN:
No solo de lamentaciones vive el blog, así que celebro hoy este premio graciosamente concedido por su magestad virtual LuLa ForTune. Con este premio tengo mucho que celebrar, a saber: haberte conocido y disfrutar de tu compañía, haber "orillado" tan cerca de tanto HarveyKeiteliano que anda suelto, tener máis de cuarenta mil visitas, haberme reencontrado con amigos y coñecidos a los que ya perdiera de vista hace décadas y haberlo pasado de miedo enredada en este espacio virtual. Y como hay que pasar la bola, así de repende, echo mano de mis imprescindibles últimamente: CanSenDono, Apicultor, Fragmentos da Galaxia y el recientemente inaugurado archivo fotográfico orensano de M.Valcárcel Ourensanía.

lunes, abril 14, 2008

Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.

Velaquí unha obra que non foi lida no seu tempo. Inexplicable que na materia de Historia de América Latina na licenciatura de Historia non se nos dera a coñener este libro considerado como a Biblia de América Latina. Ao mellor non eran tempos, a transición agachou esta e moitas outras lecturas que lembraban tempos atroces demasiado próximos. Non sei. Pero máis inexplicables son as ausencia de hoxendía. Non aparece ningunha obra de Galeano como bibliografía nin básica nin complementaria nos actuais programas da licenciatura de historia. E seguimos esquecendo. Cando non preguntan por un dictador semella que só existiron Hitler, Franco ou Mussolini. Algúns lembran a Stalin, Jaruselski ou a algún antropógafo africán. Pero case ninguén lembra a Porfirio Díaz, J.C. Duvalier, Castillo Armas, etc. Cando falan de xenocidios pensamos no holocausto xudeo, nos hutus e tutsis, o nos armenios, pero ¿quen lembra o exterminio paraguayo? Imposible lembrar algo do que nunca se tivo noticia. O Reino Unido vendeu moi ben o velenoso sistema de "deixar facer, deixar pasar" (en realidade "deixar vender") pero cando un cidadán inglés morría non podía ser enterrado sen que o párroco certificara que o sudario era de fabricación propia.
(Non me resisto e copiar/pegar os primeiros parágrafos do libro)

INTRODUCCIÓN: CIENTO VEINTE MILLONES DE NIÑOS EN EL CENTRO DE LA TORMENTA La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar v le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones Este va no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores; y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covey T. Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso, «hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización...» Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no sólo funcionan para el mercado externo dominante; proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. «Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de otros países... Es que nosotros no damos concesiones», advertía, allá por 1913, el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Él estaba seguro: «Un país --decía- es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido». Y tenía razón. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos, aunque los haitianos y los cubanos ya habían asomado a la historia, como pueblos nuevos, un siglo antes de que los peregrinos del Mayflower se establecieran en las costas de Plymouth. Ahora América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos: nosotros habitamos, a lo sumo, una sub -América, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra (Hace cuatro siglos, ya habían nacido dieciséis de las veinte ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad.) Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neo-colonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se con vierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho; el nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo, y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes -dominantes hacia dentro, dominadas desde fuera- es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga.

Máis información: Wikipedia, libro a texto completo, nodo50, Eduardo Galeano en la Wikipedia, web no oficial de Eduardo Galeano, sigloXXI editores, Espejos, una historia casi universal, Obras de Eduardo Galeano da Biblioteca da Universidade de Vigo, Mariátegui.


VERSIÓN EN CASTELÁN: Esta es una obra que no fue leída en su tiempo. Inexplicable que en la materia de Historia de América Latina de la licenciatura de Historia no se nos diera a conocer este libro considerado como la Biblia de América Latina. A lo mejor no eran tiempos, la transición escondió esta y muchas otras lecturas que recordaban tiempos atroces demasiado próximos. No sé. Pero más inexplicables son las ausencia actuales. No aparece ninguna obra de Galeano como bibliografía ni básica ni complementaria en los actuales programas de la licenciatura de historia. Y seguimos olvidando. Cuando nos preguntan por un dictador parece que sólo existieron Hitler, Franco ou Mussolini. Algunos recuerdan a Stalin, Jaruselski o a algún antropógafo africano. Pero casi no sabemos nada de Porfirio Díaz, J.C. Duvalier, Castillo Armas, etc. Cuando hablan de genocidios pensamos en Holocausto judío, en los hutus y los tutsis, o en los armenios, pero ¿quien sabe algo del exterminio paraguayo? Imposible recordar algo de lo que nunca se tuvo noticia. El Reino Unido vendio muy bien su venenoso sistema de "dejar hacer, dejar pasar" (en realidade"deixar vender") pero cuando un ciudadano inglés moría no podía ser enterrado sin que el párroco certificara que el sudario era de fabricación propia.
No me resisto a copiar/pegar los primeiros párrafos del libro.

domingo, abril 13, 2008

Xerais Blog


Como lectora, blogueira e traballadora no sector do libro (nesa orde) non podo menos que brincar (e brindar) pola aposta de xerais polo bló como ferramenta de comunicación. O señor das Brétemas é unha referencia obrigada para todos os que nos interesa este mundo. A súa bitácora é unha ligazón obrigada que sempre da cumprida conta dos nosos anceios literarios e agora "ameaza" con ternos todavía máis ligados ás súas andainas coa posta en marcha desta rede. Así da gusto.

VERSIÓN EN CASTELÁN: Como lectora, blogeira y trabajadora en el sector del libro (en este orden) no puedo menos que brincar (y brindar) por la apuesta de Xerais por el blog como herramienta de comunicación. El señor de las Brétemas es una referencia obligada para todos a los que nos interesa este mundo. Su bitácora es un enlace obligado que siempre responde a nuestras demandas literarias y ahora "amenaza" con tenernos todavía más ligados a sus trabajos con la puesta en marcha de esta red. Así da gusto.

miércoles, abril 09, 2008

XIX Encontros James Joyce en Vigo.

Teresa Caneda e Martín Urdiales Shaw son os organizadores dos XIX Encontros James Joyce organizados pola Asociación Española James Joyce que se celebrarán en Vigo os vindeiros 11 e 12 de abril. Unha excelente ocasión para reflexionar sobre a musica, o cine, a tradución e a identidade de xénero desde a perspectiva joyceana. O programa dos encontros promete mergullarnos durante dous días no sempre seductor mundo de Joyce. A lista de participantes inclúe ao traductor do Ulises (Cátedra 1999) e ao recoñecido estudoso de James Joyce en España Francisco García Tortosa, Presidente da Asociación.
Máis información: Noticia no Duvi. Graduada na University of Southern California, Caneda dedicou a Joyce a meirande parte das súas publicacións dos últimos 15 anos. Desde a súa entrada no departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá, a Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo acolleu a destacados estudosos de Joyce como Joaquim Mallafré, Emer Nolan no John McCourt.


Podes atopar as obras de Teresa Caneda e Martín Urdiales na Biblioteca da Universidade de Vigo.

VERSIÓN EN CASTELÁN: Teresa Caneda y Martín Urdiales Shaw son los organizadores de los XIX Encontros James Joyce organizados por la Asociación Española James Joyce que se celebrarán en Vigo los próximos 11 e 12 de abril. Una excelente ocasión para reflexionar sobre la musica, el cine, la tradución y la identidad de género desde la perspectiva joyceana. El programa de los encontros promete sumergirnos durante dos días en el siempre seductor mundo de Joyce. A lista de participantes inclúe ao traductor do Ulises (Cátedra 1999) e ao recoñecido estudoso de James Joyce en España Francisco García Tortosa, Presidente da Asociación. .Más información: Noticia no Duvi. Graduada na University of Southern California, Caneda dedico a Joyce la mayor parte de sus publicaciones de los últimos 15 anos. Desde su entrada en elo departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, la Facultad de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo acogió a destacados estudiosos de Joyce como Joaquim Mallafré, Emer Nola o John McCourt.
Puedes encontrar las obras de Teresa Caneda y Martín Urdiales en la Biblioteca de la Universidad de Vigo.

Inma López Silva, Premio Blanco Amor de novela

Esta preciosidade que vos presento e Inma López Silva, unha das nosas xóvenes promesas que ven de ser recoñecida unha vez máis, esta vez co premio Blanco Amor de novela. Hoxe tiven a enorme ledicia de degustar unha fermosa tarde na súa compañía adobiada ademais coa dozura da simpar Lula, o verbo inesgotable do espelido Arume, a futura blogueira e aspirante a cronopio, Virxinia e Elisabete. Mágoa as distancias e axendas que impediron a presencia de outros ingredientes imprescindibles nestes manxares. Occam, Rubén, vémonos na próxima. E como esto, entre outras cousas vai de libros, mentres a "ollomeneada" non nos agasalle co libro premiado teremos que abrir boca con Rosas, corvos e cancións, Neve en abril
Concubinas ou New York, New York.

VERSIÓN EN CASTELÁN: Esta preciosidad que os presento es Inma López Silva, una de nuestras jóvenes promesas que acaba de ser reconocida una vez más, esta vez con el premio Blanco Amor de novela. Hoy tuve la enorme alegría de degustar una hermosa tarde en su compañía, adodrnada ademas con la dulzura de la simpar Lula, el verbo inagotable del ocurrente Arume, la futura bloguera y aspirante a cronopio, Virxinia y Elisabete. Lástima las distancias y agendas que impidieron la presencia de otros ingredientes imprescindibles para estos manjares. Occam, Rubén, nos vemos en la próxima. Y como esto, entre otras cosas va de libros, mientras la "ojomeneada" no nos regale el libro premiado tedremos que abrir boca con Rosas, corvos e cancións, Neve en abril
Concubinas ou New York, New York.