viernes, noviembre 11, 2011

Quaderno veneziano I: Kursk

Ao pouco de chegar a Venecia tras deixar as maletas na que ía ser a nosa casa durante un mes na rúa Dei Botteri, sen mapa e sen chintófano nengún que nos delatara como turistas, baixamos emocionados e dispostos a deixarnos raptar pola labiríntica rede urbana da cidade-peixe. Só tiñamos que xirar levemente a ollada para albiscar un anaco do Canal Grande polo que se enxergaba o espectáculo das oxivas iluminadas da Ca´Dor. Non o fixemos porque na Serenissima non iamos deixarnos abraiar á primeira de cambio. De xeito que eliximos ao azar -a cidade non deixa moita marxe á vontade- e escollimos a proximidade do Campo San Cassan. Unha emoción nova xogaba a taparnos a boca pero superamos a proba con nota. Un/ha sabe cando hai que calar e deixar que os sentidos fagan das súas. Dende o brocal do campo parecía estar contida toda a cidade, ou polo menos o noso imaxinario da mesma. Alí estaba unha magnífica igrexa que prometía Tintorettos, Veroneses, Palmas "mozos" e "vellos", un modesto obradoiro de carautas ao que volveriamos na final da viaxe logo de comprobar que eran as máis discretas, belas e auténticas, alí tamén estaba o Bar San Cassan, cuxo dono me agasallou coa displicencia típica dos habitantes da lagoa. Alí estaban tamén os tendais de incrible amarelo veneciano, a ponte, os esvaradíos chanzos que convidan a mergullarse neste chan tan inexplicablemente líquido. E por suposto as febles e elocuentes paredes. Cicais non queda moito ou nada por retratar de Venecia, por iso durante a viaxe atopei un pracer especial na rapiña de metáforas da propia cidade. A evidencia do efémero. A insubornable certeza da morte. Fiquei a ollar as paredes neste campo e diante deste stencil fixen as primeiras fotos. Pero non sabía o que estaba a fotografar. Explicoume unha muller que debía levar un tempo observando o meu interese. Veu onde min e logo de desprenderse das súas lentes inexplicables (abrían cunha visagra que tiña entre as lentes) explicoume que os representados alí eran parte dos mariñeiros que ían no Kursk. Tiven que empregar uns bos segundos para lembrar aquela traxedia onde morreran 118 persoas baixo as frías augas do mar de Barents no nome da fachenda do poder soviético. E seguín tomando fotos da elocuencia das paredes desta singularísima cidade...


Al poco de llegar a Venecia luego de dejar las maletas en la que sería nuestra casa durante un mes en la calle Dei Botteri, sin mapa y sin ningún artilugio que nos delatara como turistas, bajamos emocionados y dispuestos a dejarnos raptar por la laberíntica red urbana de la ciudad-pez. Sólo teníamos que girar levemente la mirada para ver un trozo del Canal Grande por el que se entreveía el espectáculo de las ojivas iluminadas de la Ca D´Or. No lo hicimos porque en la Serenissima no nos dejaríamos sorprender a la primera de cambio. De modo que elegimos al azar – la ciudad no deja mucho margen a la voluntad- y escogimos la proximidad del Campo San Cassan. Una emocion nueva jugaba a taparnos la boca pero superamos la prueba con éxito. Una sabe cuando hay que callar y dejar que los sentidos actúen libremente. Desde el brocal del pozo parecía estar contenida toda la ciudad, al menos el imaginario de la misma. Allí estaba una magnífica iglesia que prometía Tintorettos, Veroneses, Palmas “jóvenes” y “viejos”, un modesto taller de caretas al que volveríamos al final del viaje luego de comprobar que eran las más discretas, bellas y auténticas, allí también estaba el Bar San Cassan, cuyo dueño me agasajó con la displicencia típica de los habitantes de la laguna. Allí estaban también los tendales de increíble color amarillo veneciano, el puente, los resbaladizos escalones que invitan a sumergirse en este suelo tan inexplicablemente líquido. Y por supuesto las débiles y elocuentes paredes. Quizá no quede mucho por retratar de Venecia, por eso durante el viaje encontré un placer especial en la rapiña de metáforas de la propia ciudad. La evidencia de lo efímero. La insobornable certeza de la muerte. Me quedé a mirar las paredes en este campo y delante de este “stencil” hice las primeras fotos. Pero no sabía lo que estaba fotografiando. Me lo explicó una mujer que debía llevar un tiempo observando mi interés. Vino hacia mi y despues de desprenderse de sus gafas inexplicables (tenían una visabra entre los lentes) me explicó que los representados alli eran parte de los marineros que iban en el Kursk. Tuve que pensar un rato para recordar aquella tragedia en la que murieran 118 personas bajo las frías aguas del mar de Barents en nombre de la vanidad del poder soviético. Y seguí tomando fotos de la elocuencia de las paredes de esta singularísima ciudad…

3 comentarios:

AnnaLivia dijo...

Je ne sais pas lire le galicien et Google traduction est terrible... Je me demandais comment avait été ton séjour à Venise? J'espère qu'on pourra trouver une langue pour communiquer. Je parle français, anglais et italien, et un petit peu espagnol.
à bientôt

Ana Bande dijo...

AnnaLivia,
Don´t worry! je vais écrire en espagnol les post sûr Venise. Maintenen je vais déjá faire la traduction de ce premier dont je parlais du Kurks.

Mon séjour a Venise...je suis eté lá en été mais tous le jour je vois et revois les photos, la Venise réel - c´est posible?- je crois...est plus litteraire, plus belle, plus phantasmagorique, plus merveilleux...gros bisous!

AnnaLivia dijo...

Merci beaucoup pour la traduction, maintenant je peux lire le texte!
Amitiés