martes, septiembre 04, 2007

As Contas da Universidade de Vigo (III)

As catástrofes naturais, además de servir para acadar premios de fotografía valen para esto....Tamén, por certo, para montar plataformas reveindicativas medioambientais ad hoc que desaparecen misteriosamente coas mudanzas políticas...

Programa de intervención científica con relación al Prestige
3.165. En el ejercicio fiscalizado se inició la ejecución del “Programa de intervención científica con relación al vertido y hundimiento del buque Prestige”. En esta acción de carácter especial, que fue propuesta por la UVI al Ministerio de Ciencia y Tecnología, intervienen investigadores de otros organismos públicos y Universidades de España. El Ministerio concedió inicialmente 6000.000 euros para la realización de este poyecto, de los que 1.000.000 se destinan al programa de coordinación que figura en el lan de la intervención científica, del que la UVI es la Institución gestora. Esta Unversidad se encarga de formalizar los convenios con las otras Universidades y rganismos intervinientes, recibe la subvención del Ministerio y paga los gastos realizados por los distintos centros que intervienen en la investigación. Para la gestión económica de este proyecto la UVI crea una aplicación presupuestaria en el programa 122P “Proyectos de investigación con financiación externa”. Con cargo a la subvención que recibió del Ministerio generó crédito en los presupuestos del año 2003 por importe de 1.000.000 de euros, para afrontar los gastos de gestión y coordinación administrativa de este proyecto. Dentro de los gastos ejecutados en el ejercicio fiscalizado por importe de 233.369 euros, se incluye el pago de 58.900 euros en concepto de gratificaciones para compensar económicamente los servicios extraordinarios prestados fuera de la quenda normal de trabajo de 14 funcionarios que participan en la organización, coordinación, tramitación, evaluación y resolución de la intervención investigadora. Este gasto no está debidamente justificado, ya que el pago a estos funcionarios se efectuó en los meses de junio y diciembre del ejercicio fiscalizado sin que quedara constancia ni del número de oras realizadas ni de la cuantía con la que se compensa cada una de ellas.
E agora que os responsables xa non están, ¿a que se lle piden responsabilidades? porque os cartos xa voaron...pois a ninguén, of course, ¿vos soa eso de colle o diñeiro e corre?....Pois tomamos nota. Das trapalladas que se estean a facer agora tardarase dous anos en facer o informe o para o 2012 o comentaremos ¿nese blog?...

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Fagamos extensivo esta análise auditora do Consello de Contas ó resto dos órganos da nosa malfadada "autoanemia" (e o mesmo coas do Tribunal de Cuentas do Estado ós do ídem) en pasados exercicios e veremos que o concepto de "memoria histórica" non só ten que ver con foxas comúns nen represalias bélicas ou postbélicas... saber quén fixo qué cos nosos cartiños tamén é unha esixencia de primeiro orde en calquera sistema político que aspire a ser considerado como non autoritario.

Anónimo dijo...

¡Ah! e outra cousa quería dicir... o que máis me cabrea é a sensación de impunidade que impregna o ambiente, tanto pola parte dos administrados como dos administradores. Iso tradúcese en: a) unha mestura mesquiña de envexa e resignación nos primeiros, e b)outra mestura non menos letal dende o punto de vista cívico de chulería sen límites, prepotencia e desfachatez nos segundos.

Ana Bande dijo...

Deches na clave cansendono, mestura mesquiña de envexa e resignación. Ese e o cancro, o modelo da malversación, desfalco é hoxe admirado poque seica é mais doado acadar o cumio polos cómodos e curtos vieiros do pelotazo que co vello sistema dos libros e o traballo. ¿como desfacer todo esto?